Tasarım

Üretimin standart bir düzen dâhilinde yürüyor olması, pek çok alanda mimari tasarımın gelişmesine katkı sağladıysa da bu alanda en çok gelişen dallardan biri kuşkusuz ki mobilya tasarımı olmuştur. Özellikle işletmeler ve ofisler için mobilya tasarımı imaj oluşturmanın birincil basamağı olurken, ilk görüşte cezbetmek, şirketlerin genel prensibi haline gelmiştir. Ofis mobilyaları tasarımı verimliliğin artışını sağlayan ve beşeri faktörlerin enerjisini diri tutan en önemli faktör olarak tüm gerçekliği ile karşımıza çıkmaktan geri durmamıştır. Tasarım, profesyonelliğin ve yeteneğin birleşme noktasından doğsa da biliyoruz ki her bakışta tasarımın anlamı farklılaşmaktadır. Hayallerinizi yeteneğimiz ve profesyonelliğimizle birleştirmek işimizin en keyifli yanını oluşturmaktadır.

Mobilya tasarımı, endüstrinin diğer dallarındaki mimari tasarımlardan çok çok farklı olmasa da kullanılan yöntem ve çizimlerin özgünlüğü mobilya tasarımını farklılaştıran belki de tek faktör olmaktadır. Mobilya tasarımında, işlevsellik, teknolojik yapı, özgünlük ve estetik duruş son derece önemlidir ki bu kavramlar tasarımın en temel öğelerini oluşturur. Mobilya tasarımı söz konusu olduğunda, önem kazanan en önemli kavram, estetik olsa da estetiğin içinde saklanan ergonomi, özgün çizgilerimizin üretimden önceki en hassas noktasını oluşturmaktadır.

Hepimizin içinde bir tasarımcı ruh vardır. Önemli olan bu tasarımcıyı gün yüzüne çıkartabilmek ve o renklere fırsat verebilmektir. Bugün - yarın diye başlayan cümlelerin ardında kalmayıp tasarımın özgün çizgilerine merhaba demek için PROJE OFİS, sizi çizgilerine ortak olmaya davet ediyor. Biliyoruz ki, herkes aynı anda geçeyi yaşasa da herkesin karanlığı kendi dünyasında farklılaşır. Karanlıkta kalmış hayallerinizi tasarımlarımızla buluşturmaya talibiz.